Skip to content

Ondersteun ons

Financiële ondersteuning

Met jouw financiële ondersteuning, vanuit je bedrijf, fonds of persoonlijke achtergrond, kunnen we mensen uit Rotterdam te eten geven.

De Stichting Gaarkeuken van Rotterdam heeft de ANBI-status. Daardoor zijn giften mogelijk aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Je kunt ervoor kiezen om eenmalig of met enige regelmaat te doneren. Daarbij staat het bedrag bij beide opties vrij. Je kunt je bijdrage overmaken op NL46 RABO 0318 0853 13 ten name van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam.

Je kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. Voor zowel eenmalig als maandelijks en jaarlijks.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Bedrag