Skip to content

Wij zijn de Stichting Gaarkeuken van Rotterdam

Voor als je het even niet kunt betalen

De gaarkeuken, we kennen die term van de oorlog. Er was schaarste aan voedsel. En velen waren niet in staat om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Verschillende gaarkeukens voorzagen in de dagelijkse behoefte tijdens de crisisjaren. Die tijd ligt grotendeels achter ons en daar willen we ook niet naar terug. Intussen hebben we opnieuw verschillende crises meegemaakt.

Helaas is niet iedereen opgekrabbeld en in staat om een goede maaltijd te hebben. En sommigen zullen nog omvallen. Voor die mensen wil de Gaarkeuken van Rotterdam  koken. Welkom aan tafel voor een gezonde maaltijd! 

Voor de gezelligheid

Maar de Gaarkeuken is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Ook andere bewoners uit de wijk zijn welkom om voor de gezelligheid aan te schuiven aan tafel. Want samen eten verdrijft een stuk van de eenzaamheid. Samen eten is elkaar ontmoeten. Contacten leggen, vriendschappen aangaan. Omzien naar elkaar. Iets dat we allemaal kunnen gebruiken. Welkom aan tafel voor een gezellige maaltijd! 

Onze maaltijden bestaan altijd uit twee gangen. De ene dag hebben we een voor- en hoofdgerecht op het menu en de andere dag een hoofd- en nagerecht. We houden daarbij rekening met de beschikbaarheid van de producten van het seizoen. De Gaarkeuken: goed, gezond & gezellig!

Sjaak en Clara Sies

Het ontstaan

Sjaak en Clara Sies, oprichters van Voedselbank Nederland, hebben nieuwe wegen gezocht om Rotterdammers, die het niet breed hebben te ondersteunen.

In samenwerking met Humanitas bereidden ze vanaf 21 maart 2017 voor drie dagen per week in de keuken van het verzorgingstehuis aan de Persoonshaven.

 

Een paar jaar later

In 2021 koken we 5 dagen per week: maandag t/m vrijdag. Iedere week zo’n 200 maaltijden, en dat aantal neemt alleen maar toe.

Vanuit de wijkteams, huisartsen, diaconieën en dergelijke wordt men doorverwezen. Deze mensen mogen gratis komen eten. We vragen niet om hun verhaal, de doorverwijzing is al voldoende. Er is immers veel schaamte en waarom zou iemand keer op keer dit moeten vertellen.

Uiteraard staan we wel klaar als iemand zijn verhaal wel wil doen. Maar alleen uit eigen initiatief. Ook dan staan we graag voor onze gasten klaar!

 

In de Steenplaat
ondersteuning

We kunnen je hulp goed gebruiken

Help ons maaltijden te verstrekken

Nog meer ondersteuning

Er zijn meer mogelijkheden om ons te ondersteunen. Lees er meer over.

Details

Ook de details doen ertoe. Hieronder staan gegevens van Stichting Gaarkeuken van Rotterdam.

Identificatie

Stichting Gaarkeuken van Rotterdam
KvK: 68502508
RSIN: 857473207

Contactgegevens stichting

Oranjeboomstraat 313
3071 SR Rotterdam
contact @gaarkeuken.nl
+31 683 551 681

Doelstelling

Het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen, mensen met lage inkomens en kwetsbaren in de samenleving, en – voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het – algemeen belang.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ouderen, mensen met – lage inkomens en kwetsbaren in de samenleving te voorzien van maaltijden, – alsmede alle andere activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstelling.

Algemene beschrijving

De gaarkeuken, we kennen die term van de oorlog. Er was schaarste aan voedsel. En velen waren niet in staat om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Verschillende gaarkeukens voorzagen in de dagelijkse behoefte tijdens de crisisjaren.

Die tijd ligt grotendeels achter ons. En daar willen we ook niet naar terug. Intussen hebben we opnieuw verschillende crises meegemaakt. Ook die liggen momenteel achter ons. Maar nog niet iedereen is weer opgekrabbeld en in staat om een goede maaltijd te hebben. Schuif gezellig aan voor een gezonde maaltijd!

Maar de Gaarkeuken is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Ook andere bewoners uit de wijk zijn welkom om voor de gezelligheid aan te schuiven aan tafel. Want samen eten verdrijft een stuk van de eenzaamheid. Samen eten is elkaar ontmoeten. Contacten leggen, vriendschappen aangaan. Omzien naar elkaar. Iets dat we allemaal kunnen gebruiken. Schuif gezellig aan voor een gezellige maaltijd!

Onze maaltijden bestaan altijd uit twee gangen. De ene dag hebben we een voor- en hoofdgerecht op het menu en de andere dag een hoofd- en nagerecht. We houden daarbij rekening met de beschikbaarheid van de producten van het seizoen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Om een groter aantal mensen uit de doelgroep te kunnen bereiken is voor 2020 en 2021 een verdere doorgroei voorzien in de openingstijden van de bestaande locaties, een toenemend aantal bezoekers en dus aantal maaltijden per avond en het uitbreiden van het aantal locaties.
Dit vraagt tevens om het uitbreiden van het aantal vrijwilligers.
Deze groeiambities zijn vertaald naar acties voor het bestuur en de coördinator voor de komende 12 maanden.
De opbrengsten, om alle kosten te dekken, zijn de inkomsten uit giften en donaties en de verkoop van de maaltijden.
Een deel van de maaltijden zal gratis versterkt worden zoals in het verleden aan diegene die daarvoor in aanmerking komen volgens de medewerkers van de de wijkteams en het maatschappelijk werk.

Bestuurders

De bestuurders van de stichting Gaarkeuken van Rotterdam zijn sinds maart 2023:

  • Aimee Heijdenrijk, voorzitter
  • Tom Overbeeke, penningmeester
  • Gert Hofsteenge, secretaris
  • Henk De Snoo
  • Marianne Vorthoren
  • Ton Legerstee

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.
De stichting wordt ondersteund door twee betaalde medewerkers en een grote groep vrijwilligers, waarvan enkelen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Zie ook de berichten in de media.

Financiële verantwoording

De volgende jaarrekeningen zijn beschikbaar:

ANBI

De stichting Gaarkeuken van Rotterdam heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarmee aftrekbaar bij uw aangifte.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling