DEZE PAGINA WORDT NOG AANGEVULD

NAAM: Stichting Gaarkeuken van Rotterdam
RSIN:

Contactgegevens: Postbus 63063, 3002 JB Rotterdam; of kom langs bij Wijkrestaurant Steengoed, Persoonshaven 650, 3071 CL Rotterdam

Doelstelling: De gaarkeuken, we kennen die term van de oorlog. Er was schaarste aan voedsel. En velen waren niet in staat om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Verschillende gaarkeukens voorzagen in de dagelijkse behoefte tijdens de crisisjaren.

Die tijd ligt grotendeels achter ons. En daar willen we ook niet naar terug. Intussen hebben we opnieuw verschillende crises meegemaakt. Ook die liggen momenteel achter ons. Maar nog niet iedereen is weer opgekrabbeld en in staat om een goede maaltijd te hebben. Voor die mensen wil de Gaarkeuken van Rotterdam viermaal per week koken. Welkom aan tafel voor een gezonde maaltijd!

Maar de Gaarkeuken is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Ook andere bewoners uit de wijk zijn welkom om voor de gezelligheid aan te schuiven aan tafel. Want samen eten verdrijft een stuk van de eenzaamheid. Samen eten is elkaar ontmoeten. Contacten leggen, vriendschappen aangaan. Omzien naar elkaar. Iets dat we allemaal kunnen gebruiken. Welkom aan tafel voor een gezellige maaltijd!

Onze maaltijden bestaan altijd uit twee gangen. De ene dag hebben we een voor- en hoofdgerecht op het menu en de andere dag een hoofd- en nagerecht. We houden daarbij rekening met de beschikbaarheid van de producten van het seizoen.

De Gaarkeuken: goed, gezond & gezellig!

GOED: De Gaarkeuken van Rotterdam wil zich inzetten tegen voedselverspilling. Er wordt nog veel weggegooid bij supermarkten. Producten die nog prima te gebruiken zijn. De Gaarkeuken gaat de uitdaging aan om deze producten te verzamelen om er een maaltijd van te maken. We willen daarmee goed doen met de restanten die anders zouden worden weggegooid.
Daarnaast willen we onze gasten ook een goede tijd geven. We willen hen een gevoel van welkom-zijn geven. Een uitnodigende gedekte tafel. Enthousiaste medewerkers die de gasten aan tafel het eten brengen. Zo willen we goed doen aan onze gasten.

GEZOND: Niet iedereen is in staat een gezonde maaltijd klaar te maken. Verschillende omstandigheden kunnen daar de oorzaak van zijn. Maar gezond eten is van groot belang om gezond te blijven en gezond te kunnen functioneren. Dat geldt voor kinderen in de groei nog sterker. Vandaar dat wij ons best doen om een gezonde maaltijd te serveren.

GEZELLIG: Eenzaamheid is vandaag aan de dag iets waar veel mensen mee te maken hebben. Het aantal contacten neemt af. Men raakt de aansluiting met de omgeving kwijt. Samen eten is een uitstekende manier om contacten te laten groeien. Mensen uit de wijk te ontmoeten. Met elkaar meeleven. De Gaarkeuken zet zich daarom in voor gezelligheid in de wijkrestaurants. Plekken waar de gasten met plezier komen eten. Waar nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Waar mensen voor een moment de dagelijkse beslommeringen vergeten en gezelligheid ervaren.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Bestuurders:

Setkin Sies

Setkin Sies

Voorzitter

Bart Bos

Bart Bos

Secretaris

Dick Alblas

Penningmeester

Beloningsbeleid: de bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft 2 medewerkers in dienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie ook de berichten in de media.

Financiële verantwoording: volgt

De stichting Gaarkeuken van Rotterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling
50
A
50
B
50
C
50
D
50
E
50
F
50
G